Digitalizacija procesa tvrtke MIČ STYLING

Naziv projekta

Digitalizacija procesa tvrtke MIČ STYLING radi unapređenja poslovanja i širenja tržišta nabavkom IT opreme i sofware-a

Šifra projekta NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0807

Kratki opis projekta

Projektni prijedlog “Digitalizacija procesa tvrtke MIČ STYLING radi unapređenja poslovanja i širenja tržišta nabavkom IT opreme i sofware-a” provodi se radi ulaganja u IT opremu, aplikaciju i jačanje digitalnih vještina zaposlenika Korisnika radi postizanja učinaka digitalne transformacije te unaprjeđenja poslovnih procesa poduzeća. Realizacija aktivnosti predviđenih projektom doprinijeti će unaprjeđenju 5 poslovnih procesa poduzeća, jačanju digitalnih vještina 25 zaposlenika kao i očekivano povećanju prihoda od prodaje i jačanju produktivnosti te tržišne pozicije Korisnika.

Projektni prijedlog čine sljedeće aktivnosti:

  • A1 Plan digitalne transformacije poduzeća;
  • A2 Nabava i implementacija digitalnih rješenja, opreme i tehnologija;
  • A3 Jačanje digitalnih vještina zaposlenika;
  • A4 Upravljanje projektom;
  • A5 Promidžba i vidljivost.

Projektna ulaganja podrazumijevaju nabavu digitalnih rješenja i opreme te edukaciju zaposlenika u svrhu jačanja njihovih digitalnih vještina. Projekt obuhvaća i ulaganje u pripremu digitalnog plana transformacije poduzeća s ciljem poboljšanja poslovnih procesa i jačanje konkurentnosti poduzeća te stvaranja preduvjeta za zauzimanje novih tržišta. Korisnik je pristupio izradi plana digitalne transformacije prije samog početka projekta te navedeni dokument predstavlja temelj za realizaciju svih projektom planiranih aktivnosti. Korisnik će pri početku projekta pristupiti definiranju tehničkih specifikacija digitalnih rješenja i nabavi istih, te njihovoj implementaciji u poslovanje. Uz navedeno, provesti će se edukacija zaposlenika a sve s ciljem jačanja njihovih digitalnih vještina u svrhu unaprjeđenja dosadašnjeg poslovanja poduzeća i unaprjeđenja trenutnih poslovnih procesa.

Za potrebe digitalizacije transformacije poslovanja i digitalizacije poslovnih procesa Korisnik nabavlja:

  1. ERP softversko rješenje te
  2. računala i računalnu opremu za ERP softver.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Uspješna provedba predmetnog projekta kao i realizacija projektnih aktivnost imati će pozitivan utjecaj na Korisnika u smislu jačanja tržišne pozicije i konkurentnosti, jačanja produktivnosti te povećanja razine kvalitete usluge uvođenjem digitalnih rješenja koja omogućavaju digitalizaciju i integriranost svih poslovnih procesa unutar poduzeća te poboljšanje i unaprjeđenje različitih poslovnih procesa. Provedba projekta doprinijeti će i stjecanju novih znanja i njihovom širenju te jačanju kapaciteta zaposlenika Korisnika u području korištenja digitalnih rješenja, obzirom da je projektom predviđena edukacija za 25 zaposlenika. Obrazovani, vješti i kompetentni zaposlenici jedan su od glavnih pokretača rasta poduzeća te je Korisnik usmjeren na kontinuirano ulaganje u proširenje njihovih znanja. Uz navedeno, zaposlenici Korisnika aktivno rade na međusobnom prijenosu znanja stoga se očekuje kako će nova znanja stečena provedbom ovog projekta, zaposlenici nastaviti prenositi na buduće zaposlenike Korisnika.

ERP sustav omogućit će praćenje velikog broja podataka, analiziranje podataka iz različitih poslovnih procesa te je samim time idealan alat za management (vlasnika) pri donošenju odluka. Mogućnošću analize ulaznih podataka, poslovni planovi Korisnika bit će kvalitetnije pripremljeni što će rezultirati i boljim poslovnim odlukama u budućnosti te značajnijem rastu poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 101.974,26 €
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 80.836,16 €
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 44.459,88 €

Razdoblje provedbe projekta

03.04.2023. – 03.04.2024.

Kontakt za više informacija

Linkovi

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Scroll to Top