Privatnost

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA I KONTAKT PODACI

Politika zaštite odnosi se na obradu (korištenje) bilo kojih osobnih podataka koju provodi trgovačko društvo MIČ STYLING d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka (voditelj) ili koji se provodi u ime voditelja putem izvršitelja obrade.

Informacije o voditelju:
MIČ STYLING d.o.o.
Adresa: Karlovačka cesta 6a, Zagreb
OIB: 98841640708
Telefon: 01 4921 376
E- mail: info@simple-saloni.hr

Podaci o ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka:
Ime i prezime /Naziv: Jasna Špoljarić ,administrator
Kontakt telefon: 01 4921 376
Kontakt e-mail adresa: info@simple-saloni.hr

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje obrađujemo:

osnovni kontakt podaci (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa);
podaci o korištenju naših web stranica (klikovi na poveznice, utrošeno vrijeme) i podaci o odgovoru na naše e-mail poruke (da li je poruka otvorena, na koje ste linkove kliknuli);
podaci koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa dostave, rok isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu i dr.).

PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

kada je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (npr. izdavanje računa za kupljenu robu);
kada je obrada Vaših osobnih podataka nužna za sklapanje i ispunjenje ugovora koji ste sklopili s nama ili zato što ste željeli ponudu od nas;
kada ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka za pojedinačnu svrhu obrade, pri čemu uvijek imate pravo povući danu privolu (npr. za personalizirane informacije o našoj ponudi temeljem profiliranja);
kada imamo legitiman interes za obradu vaših osobnih podataka (npr. kada vam pošaljemo e-poštu u slučaju da ste napustili košaricu na našoj web stranici bez dovršetka kupnje).

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više od sljedećih svrha:

komuniciranje s vama u vezi pružanja naših usluga i odgovaranje na vaše upite;
sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza iz sklopljenog ugovora;
marketinško komuniciranje (slanje e-maila, obične pošte i SMS poruka);
tržišno komuniciranje temeljeno na prilagođenim ili individualizirane ponude i poruke, do kreiranja korisničkih profila ili razvrstavanja u grupe od kojih svaka može primati marketinške komunikacije različitog sadržaja. Prilikom izrade profila također pratimo aktivnost pojedinca (kao što je vrijeme koje pojedinac provodi na određenom sadržaju, koji sadržaj ga zanima te otvaranje e-mail poruka) kao i učestalost i vrijednost prošlih kupnji;
za provedbu svih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova;
za statističke analize o prodaji naše robe i korištenju naših web stranica;

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Osnovne osobne podatke čuvamo sve dok imate status našeg registriranog korisnika na našim web stranicama

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole, pohranjujemo trajno dok ne opozovete ovu suglasnost. Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od dana izdavanja.

Podatke potrebne za sklapanje i ispunjenje ugovora između Vas i nas čuvamo još 5 godina od ispunjenja ugovora (isporuka robe).

Nakon isteka razdoblja čuvanja, osobne podatke efektivno brišemo ili anonimiziramo, što znači da ih obrađujemo na način da se više ne mogu povezati s Vama ili Vama pripisati.

DOBROVOLJNO PRUŽANJE PODATAKA I POSLJEDICE NEPRUŽANJA

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni dati osobne podatke, ali ako ih ne date, ne možete primati određene usluge niti s nama sklopiti ugovor. Svaki put kada od vas dobijemo osobne podatke naznačit ćemo koji su podaci takvi da njihovo neslanje uzrokuje navedene posljedice.

PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama (izvan MIČ STYLING d.o.o.) osim onima koji s nama imaju sklopljen pisani ugovor na temelju kojeg obavljaju određene poslove vezane uz obradu podataka i dužni su poštivati zakonske odredbe vezane uz obradu podataka. i zaštite osobnih podataka (tzv. izvršitelji obrade).

Ugovorni izvršitelji obrade kojima dostavljamo osobne podatke su:

pružatelji marketinških usluga;
pružatelje usluga studija;
pružatelji usluga e-pošte;
administratori web sadržaja i aplikacija.

Ugovorni izvršitelji obrade smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i ne smiju obrađivati osobne podatke za vlastite potrebe. Zajedno sa svojim zaposlenicima obvezuju se na zaštitu povjerljivosti Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članica EU te Islanda, Norveške i Lihtenštajna).

VAŠA PRAVA U VEZI OSOBNIH PODATAKA

U svakom trenutku od nas možete zatražiti:

potvrdu da li obrađujemo Vaše osobne podatke i pristup osobnim podacima,
podatke o svrsi obrade; vrste osobnih podataka; korisnici ili kategorije korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i razloge za to, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za Vas;
jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u formatu koji sami odredite (ako je zahtjev upućen elektroničkim sredstvom komunikacije i ne zahtijevate drugačije, kopija će biti dostavljena u elektroničkom obliku); možemo naplatiti razumnu naknadu za sve dodatne kopije koje tražite, uzimajući u obzir troškove;
ispravak netočnih osobnih podataka;
ograničenje obrade kada osporavate točnost osobnih podataka, odnosno na razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka; kada je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; kada više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali su Vam potrebni za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;
brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju kada opozovete privolu za obradu osobnih podataka;
ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, s pravom prosljeđivanja tih podataka drugom voditelju obrade bez da Vas mi u tome ometamo;
prestati koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, uključujući profiliranje
da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.
pravo podnijeti pritužbu protiv nas Povjereniku za informiranje ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Svoje zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima možete uputiti pisanim putem na kontakt koji je naveden kao voditelj obrade osobnih podataka.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, od Vas možemo zatražiti dodatne informacije, a poduzimanje radnji možemo odbiti samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva.

Scroll to Top