Nagradne igre

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNIM IGRAMA
Na Simple Facebook i Instagram stranicama frizerskih salona i brijačnica povremeno se održavaju nagradne igre u kojima se poklanjaju proizvodi ili usluge.
 
PRIREĐIVAČ
Priređivač nagradne igre je tvrtka MIČ STYLING d.o.o., koja o svojim aktivnostima i novitetima informira posjetitelje na Facebook i Instagram stranicama Simple frizerski saloni i brijačnice (u daljnjem tekstu organizator).
 
SUDIONICI
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi korisnici Facebooka i Instagrama koji:

su stariji od 18 godina ili su maloljetne osobe koje zastupa osoba starija od 18 godina, koja po zakonu i/ili na temelju odgovarajućeg ovlaštenja može zastupati maloljetnu osobu koja sudjeluje u nagradnoj igri,
nisu pravne osobe,
nisu zaposleni ili članovi njihove obitelji nisu zaposleni kod organizatora.

Sudjelovanje je besplatno.

TRAJANJE
Nagradne igre traju od 2-7 dana.

NAGRADE
Na kraju svake nagradne igre priređivač poklanja proizvode (preparate za kosu i promotivni materijal) ili frizerske i brijačke usluge. Nagrade se uvijek prezentiraju i nisu prenosive te se ne mogu zamijeniti za gotovinu ili bilo koji drugi proizvod novčane protuvrijednosti nagrade.

Jedna fizička osoba također može dobiti više nagrada u različitim nagradnim igrama ako je izvučena. Sudionik u jednoj nagradnoj igri sudjeluje samo jednom.

POSTUPAK NAGRADNE IGRE
U nagradnoj igri sudjeluju svi koji se odazovu prijedlogu priređivača lajkanjem Facebook/Instagram objave, praćenjem profila i dijeljenjem objave s prijateljima te pridržavanjem ostalih uputa nagradne igre.

IZBOR DOBITNIKA NAGRADA
Po završetku nagradne igre priređivač će između svih sudionika izvući dobitnika i objaviti njegovo ime.
OBAVIJEST DOBITNIKA NAGRADE
Priređivač nagradne igre objavljuje ime dobitnika u posebnoj objavi i/ili ispod pojedinačnih Facebook/Instagram objava te ga moli da se javi najkasnije u roku od 3 radna dana od objave te da dostavi sve potrebne osobne podatke najkasnije do 8. dana od objave: ime, prezime, kućna adresa i kontakt telefon. Ukoliko dobitnik ne odgovori na poruku i ne pošalje podatke u definiranom roku, nagrada mu neće biti dodijeljena.

KORIŠTENJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Priređivač se obvezuje čuvati osobne podatke dobitnika nagrade sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Podaci se čuvaju isključivo za potrebe nagradne igre i to na razdoblje od godinu dana, koje određuje službenik za informiranje.

Prijenos podataka je dobrovoljan. U slučaju nedostavljanja potrebnih podataka, sudjelovanje u nagradnoj igri neće biti moguće, odnosno nagrada neće biti predana.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik dopušta Priređivaču prikupljanje, pohranu ili drugu obradu sljedećih vrsta osobnih podataka: ime, prezime, poštanska adresa, kontakt telefon, e-mail adresa, i to za potrebe provođenja nagradne igre ili ispunjavanja obveza prema dobitnicima te za interne potrebe.

U skladu s propisima iz područja zaštite osobnih podataka, sudionici nagradne igre imaju pravo zatražiti uvid, prepisivanje, kopiranje, dopunu, ispravak, blokiranje ili brisanje osobnih podataka. Svoj zahtjev mogu poslati na e-mail adresu: info@simple-saloni.hr

OBVEZE PRIREĐIVAČA
Priređivač ne preuzima odgovornost za:

nefunkcioniranja ili tehničke smetnje koje bi mogle privremeno poremetiti korištenje Facebook/Instagram usluge,
sve posljedice koje bi prijavitelj ili sudionik pretrpio zbog sudjelovanja u nagradnoj igri,
organizator ne snosi nikakve troškove koji nastanu prijavitelju ili sudioniku kao posljedicu sudjelovanja u nagradnoj igri.

OPĆE ODREDBE
Nagradna igra se odvija u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom i objavljenim Pravilima nagradne igre. Sudionici su suglasni s pravilima i uvjetima nagradne igre, što potvrđuju komentarom ispod svake Facebook/Instagram objave, a koja je u skladu s uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagradna igra ni na koji način nije povezana s Facebookom/Instagramom. Organizator je isključivo odgovoran za izvlačenje nagrada kao i za njegovo tumačenje.

Zabranjeno je korištenje bilo kakvih računalnih kodova, zlonamjernih programa ili bilo čega drugog što bi moglo poremetiti, onemogućiti, oštetiti ili omogućiti zlouporabu natjecanja. Uslijed takvog ponašanja sudionici, povezane osobe ili grupe osoba mogu biti isključeni iz sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač zadržava pravo obustave ili prekida nagradne igre u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave zbog nepredviđenih okolnosti.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za nefunkcioniranje Facebook/Instagram mreže i posljedično nefunkcioniranje online usluge, a koje je posljedica kvara mreže ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji. koji bi mogli privremeno poremetiti korištenje usluge.

Za sva eventualna pitanja sudionici se mogu obratiti priređivaču na e-mail: info@simple-saloni.hr ili na telefon: 01 4921 376.

Scroll to Top