City Center One East Zagreb

etaža -1
Slavonska avenija 11d, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

BLAGDAN I PRAZNIK- ZATVORENO.

ponedjeljak - subota: 9.00 - 21.00
radna nedjelja: 9.00 - 21.00
16. 7., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 8. 10., 15. 10.,
22. 10., 29. 10., studeni, 3. 12., 10. 12. i 17. 12. 2023
ponedjeljak - nedjelja radimo po redu dolaska u salon ili rezervaciji termina

Lokacija

Scroll to Top