Salona Mall

prizemlje
Matoševa 10 Solin, 21000 Split

Radno vrijeme

BLAGDAN I PRAZNIK- ZATVORENO.

ponedjeljak - srijeda: 14:30-21:00
utorak - četvrtak: 9.00 - 15.30
petak: 14:00-21:00
subota: 9.00 - 16.00
radna nedjelja: zatvoreno
ponedjeljak - subota radimo po redu dolaska u salon ili rezervaciji termina

Lokacija

Scroll to Top