Salona Mall

prizemlje
Matoševa 10, 21210 Solin

Radno vrijeme

BLAGDAN I PRAZNIK ZATVORENO
ponedjeljak: 10:00 – 21:00
utorak: 9:00 – 19:00
srijeda: 10:00 - 21.00
četvrtak: 9:00 – 19:00
petak: 10:00 - 21.00
subota: 9:00 – 19:00
nedjelja: /
radne nedjelje: /
ponedjeljak - subota radimo po redu dolaska u salon ili rezervaciji termina

Lokacija

Scroll to Top