Spot Shopping Mall

prizemlje
Ulica Europske zajednice 1, 21300 Makarska

Radno vrijeme

BLAGDAN I PRAZNIK- ZATVORENO.

ponedjeljak - subota: 9.00 - 21.00
radna nedjelja: 9.00 - 21.00
srpanj, kolovoz, rujan i 17. 12. 2023
ponedjeljak - nedjelja radimo po redu dolaska u salon ili rezervaciji termina

Lokacija

Scroll to Top